De website van Willie Vlaming-van Hunen is i.v.m. haar overlijden opgeheven.
Een collage van enkele in de loop der jaren door haar gemaakte werkstukken
treft u onderstaand aan.